Εμβολοφόρος αντλία Kawasaki K3VL80 με υδραυλικό μπλόκ ελέγχου κυβισμού και συνδεδεμένη με ηλεκτρικό κινητήρα. Θα εγκατασταθεί σε υδραυλικό συγκρότημα που κατασκευάζουμε για βιομηχανική πρέσα.