Ηλεκτρικές βαλβίδες κατευθύνσεως Eaton/Vickers για τον έλεγχο των βαλβίδων φορτοεκφόρτωσης υγρού φορτίου σε δεξαμενόπλοια πετρελαίου και χημικών. Διαθέτουμε σε απόθεμα όλους τους συνδυασμούς εμβόλου(σύρτη)-ρεύματος και όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά (μπουτόν ασφαλείας, ειδικά στεγανά, ελαχιστοποίηση διαρροών, κεντρική σύνδεση και πολλά άλλα).