Η αποθήκη μας διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών από χιλιάδες άρθρα για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας, ενώ το προσωπικό μας κατέχει πείρα άνω των 30 ετών στα υδραυλικά συστήματα ελαίου σε πλήθος εφαρμογών.

Είμαστε οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι μεγάλων κατασκευαστών του χώρου μας για την Ελλάδα και την Κύπρο.

(Vickers Eaton Kawasaki Olaer Flovex)

Eaton

Πλήρη υδραυλικά συστήματα, εμβολοφόρες αντλίες και κινητήρες, ηλεκτροβαλβίδες κατευθύνσεως, πτερυγιοφόρες αντλίες και κινητήρες, ρακόρ και άκρα σωλήνων, βαλβίδες βιομηχανικών εφαρμογών, αναλογικές βαλβίδες…

K.P.M.

Υδραυλικά συστήματα, εμβολοφόρες αντλίες βιομηχανικών εφαρμογών, εμβολοφόρες αντλίες και κινητήρες χωματουργικών μηχανημάτων, αστεροειδείς κινητήρες ναυτιλιακών εφαρμογών, βαλβίδες…

HYDROLEDUC

Συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας αζώτου, εμβολοφόρες αντλίες ανατροπών, εμβολοφόροι κινητήρες

Olaer

Συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας αζώτου…

Voith Turbo

Υδραυλικές αντλίες υψηλής πιέσεως με εσωτερική οδόντωση, βαλβίδες ειδκών εφαρμογών…

Flovex

Ψύκτες υδραυλικού λαδιού/νερού-αέρος…

Μεταξύ άλλων η αποθήκη μας διαθέτει…Αντλίες Vickers, Αντλίες Eaton, Αντλίες Kawasaki, Μοτέρ Kawasaki Ανταλλακτικά Kawasaki/Staffa. Μοτέρ Charlynn, Βαλβίδες Vickers, Συσσωρευτές Olaer, Μοτέρ Staffa, Συσσωρευτές Leduc, Ψυγεία Flovex. Δείτε επίσης: staffamotors.gr

Υδραυλικές αντλίες : οι αντλίες είναι κατά κανόνα το κυριότερο στοιχείο ενός υδραυλικού συστήματος καθώς μετατρέπουν την ηλεκτρική / μηχανική ενέργεια σε υδραυλική με τη συμπίεση του υδραυλικού λαδιού προς το σύστημα. Χαρακτηρίζονται γενικότερα απο την μέγιστη πίεση που μπορούν να αποδώσουν σε psi ή σε bar και την παροχή τους σε γαλόνια (gpm) ή λίτρα (lt) ανά λεπτό σε δεδομένες στροφές. Οι υδραυλικές αντλίες μπορεί να είναι δεξιόστροφης ή αριστερόστροφης περιστροφής. Κυριότεροι τύποι αντλιών ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους είναι οι γραναζωτές, οι πτερυγιοφόρες, οι εμβολοφόρες με διάφορες παραλλαγές (εσωτερικής οδόντωσης, μεταβαλλόμενης παροχής, αξονικών ή ακτινωτών εμβόλων). Κατασκευαστές υδραυλικών αντλιών που διαθέτουμε είναι η Eaton, η Kawasaki, η Voith, η Yuken, η Concentric και άλλες.

Υδραυλικές βαλβίδες : αποτελούν τα μέσα ελέγχου του λαδιού ενός υδραυλικού συστήματος. Χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη λειτουργία και την κατασκευή τους. Οι βαλβίδες πιέσεως περιορίζουν, ελέγχουν και διανέμουν την πίεση σε όλο το σύστημα ή σε κάποιο τμήμα του. Οι βαλβίδες κατευθύνσεως χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της κατεύθυνσης του υδραυλικού ρευστού στο σύστημα. Οι βαλβίδες ροής ρυθμίζουν την μεταβολή παροχής του λαδιού προς τους υδραυλικούς κυλίνδρους ή κινητήρες του συστήματος. Οι ένθετες βαλβίδες προσφέρουν οικονομία κόστους και χώρου, οι σερβοβαλβίδες και οι αναλογικές βαλβίδες προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια και δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου. Κατασκευαστές βαλβίδων που διαθέτουμε είναι η Eaton/Vickers, η Integrated Hydraulics, η Yuken και άλλοι.

Υδραυλικοί κινητήρες : είναι τα στοιχεία του υδραυλικού συστήματος που μας παρέχουν περιστροφική κίνηση ώστε να έχουμε ροπή στρέψεως όπου χρειάζεται. Λειτουργούν δεχόμενοι ρευστό υπό πίεση το οποίο τους αναγκάζει να περιστρέφονται αποδίδοντας ροπή στον άξονά τους. Χαρακτηρίζονται απο τον κυβισμό τους, τη ροπή στρέψεως που αποδίδουν και τη μέγιστη πίεση στην οποία μπορούν να λειτουργήσουν. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι συνήθως έχουν τη δυνατότητα περιστροφής και προς τις δύο κατευθύνσεις, δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Είναι γραναζωτοί, πτερυγιοφόροι και εμβολοφόροι. Κατασκευαστές υδραυλικών κινητήρων που διαθέτει η εταιρεία μας είναι η Eaton και η Kawasaki.

Υδραυλικοί κύλινδροι : είναι τα στοιχεία του υδραυλικού συστήματος που μας παρέχουν γραμμική κίνηση ώστε να έχουμε ευθύγραμμη κίνηση και εφαρμογή δύναμης όπου χρειάζεται. Χωρίζονται σε κυλίνδρους απλής ενέργειας και κυλίνδρους διπλής ενέργειας ανάλογα με τις κινήσεις που διαθέτουν. Κατασκευάζονται σε μεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών και μεγεθών ανάλογα με το έργο που καλούνται να επιτελέσουν. Κατασκευαστής υδραυλικών κυλίνδρων που διαθέτουμε είναι η Eaton / HydroLine.

Υδραυλικοί συσσωρευτές : είναι ο τρόπος αποθήκευσης υδραυλικής πίεσης σε ένα σύστημα και χρησιμοποίησής της όταν απαιτείται. Συνήθως αποτελούνται απο ένα θάλαμο αερίου αζώτου ή ένα έμβολο υπο πίεση που συμπιέζει το ρευστό μέσα σε ένα μεταλλικό περίβλημα. Το ρευστό απελευθερώνεται στο σύστημα όταν π.χ. η αντλία δεν έχει τη δυνατότητα να παρέχει άλλη πίεση. Κατασκευαστές που διαθέτουμε είναι η Olaer / Parker, η HydroLeduc, η Fox και η ΟΜΤ.

Ψύκτες υδραυλικού ρευστού (εναλλάκτες θερμότητας): λόγω της θερμότητας που εκλύεται σε κάθε υδραυλικό σύστημα πολλές φορές είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ενός ψύκτη ώστε το υδραυλικό λάδι να διατηρείται σε κατάλληλη θερμοκρασία (συνήθως κάτω απο τους 55C). Υπάρχουν ψύκτες αέρος και ψύκτες νερού ανάλογα με το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται. Η εταιρεία μας διαθέτει ψύκτες Ιταλικής κατασκευής απο τους οίκους Flovex και Ciesse.