Συσσωρευτής αζώτου της Hydroleduc (Γαλλία) τύπου ABVE4, συμβατός με τους περισσότερους κατασκευαστές όπως Hydac, Olaer, Ningbo, Epe. Αποθηκεύει υδραυλική πίεση με τη χρήση ενός ασκού φορτισμένου με αέριο άζωτο υπο πίεση και την απελευθερώνει στο σύστημα όποτε χρειάζεται. Υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα μεγέθη 4Lt, 10Lt, 20Lt, 32Lt, 50Lt καθώς και ανταλλακτικοί ασκοί και στεγανά.