Δύο υδραυλικοί τάκοι με βαλβίδες Vickers που κατασκευάσαμε για βιομηχανική πρέσα.