Διάθεση ηλεκτρικών βαλβίδων κατευθύνσεως με τερματικό κουτί σύνδεσης

Η εταιρεία μας ξεκίνησε πρόσφατα την εισαγωγή και διάθεση ηλεκτρικών βαλβίδων κατευθύνσεως με τερματικό κουτί σύνδεσης. Οι βαλβίδες που διαθέτουμε είναι φυσικά της εταιρείας Vickers (μέλος του ομίλου Eaton Hydraulics) και κατασκευάζονται στις Η.Π.Α.

Eaton

Πλήρη υδραυλικά συστήματα, εμβολοφόρες αντλίες και κινητήρες, ηλεκτροβαλβίδες κατευθύνσεως, πτερυγιοφόρες αντλίες και κινητήρες, ρακόρ και άκρα σωλήνων, βαλβίδες βιομηχανικών εφαρμογών, αναλογικές βαλβίδες…

K.P.M.

Υδραυλικά συστήματα, εμβολοφόρες αντλίες βιομηχανικών εφαρμογών, εμβολοφόρες αντλίες και κινητήρες χωματουργικών μηχανημάτων, αστεροειδείς κινητήρες ναυτιλιακών εφαρμογών, βαλβίδες…

HYDROLEDUC

Συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας αζώτου, εμβολοφόρες αντλίες ανατροπών, εμβολοφόροι κινητήρες

Olaer

Συσσωρευτές υδραυλικής ενέργειας αζώτου…

Voith Turbo

Υδραυλικές αντλίες υψηλής πιέσεως με εσωτερική οδόντωση, βαλβίδες ειδκών εφαρμογών…

Flovex

Ψύκτες υδραυλικού λαδιού/νερού-αέρος…