Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητές μας

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες & προϊόντα στην ελληνική βιομηχανία και ναυτιλία και πρωτοπορεί στην σχεδίαση υδραυλικών συστημάτων.

Λειτουργούμε με γνώμονα την εφαρμογή της πιο αποτελεσματικής λύσης σε κάθε πρόκληση.

Εφαρμόζουμε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, απο την προμήθεια ανταλλακτικών έως την κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων.

1.

Επιθεώρηση και Επισκευή υδραυλικών αντλιών & εξαρτημάτων

 • Επιθεώρηση υδραυλικών αντλιών, βαλβίδων, και όλων των προιόντων που κατασκευάζουν οι οίκοι που αντιπροσωπεύουμε.
 • Διάγνωση βλαβών.
 • Επισκευή με τα αυθεντικά ανταλλακτικά κάθε κατασκευαστή.
 • Δοκιμές σε συνθήκες λειτουργίας στο δοκιμαστήριό μας.

Γενικά κάθε υδραυλικό σύστημα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και προληπτικά για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων βλαβών που πολλές φορές είναι και μη αναστρέψιμες. Συνεπώς ανά τακτά διαστήματα ελέγχουμε:

 • Τη στάθμη του ρευστού στη δεξαμενή. Μείωση της στάθμης απο διαρροές δημιουργεί κίνδυνο εισαγωγής αέρα στο σύστημα και καταστροφής (σπηλαίωσης) της αντλίας.
 • Την κατάλληλη στήριξη όλων των εξαρτημάτων.
 • Τις σωληνώσεις. Ολόκληρο το δίκτυο απο έυκαμπτους και σταθερούς σωλήνες πρέπει να ελέγχεται για φθορές και διαρροές.
 • Θερμοκρασία. Πρέπει να διατηρείται στα επίπεδα που συνιστούν οι κατασκευαστές των υδραυλικών εξαρτημάτων.

Η περιοδική προληπτική συντήρηση του υδραυλικού συστήματος πρέπει να γίνεται μεταξύ 1 και 5 ετών και να περιλαμβάνει:

 • Εξέταση του υδραυλικού λαδιού για τυχόν ρύπανση απο ξένα σώματα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκτεταμένη ρύπανση ή αλλοίωση του λαδιού θα πρέπει να αντικαθίσταται. Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό βλαβών στα υδραυλικά συστήματα οφείλεται σε μολυσμένο / αλλοιωμένο υδραυλικό λάδι. Η ανάγκη έκπλυσης (flushing) του συστήματος θα πρέπει πάντα να εξετάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
 • Αντικατάσταση των στοιχείων των φίλτρων του συστήματος. Είναι πολύ σημαντικό τα φίλτρα να διατηρούν τη διηθιτική τους ικανότητα στο μέγιστο ώστε τα κρίσιμα μέρη του συστήματος (αντλίες, βαλβίδες, κινητήρες, κύλινδροι) να προστατεύονται επαρκώς. Η συχνότητα αλλαγής εξαρτάται παντα απο τις συνθήκες χρήσης και το περιβάλλον.
 • Αντικατάσταση των στεγανοποιητικών παρεμβυσμάτων της αντλίας, του κινητήρα ή των κυλίνδρων και των βαλβίδων του συστήματος.
 • Σε ορισμένα συστήματα (π.χ. γερανοί πλοίων) είναι σκόπιμο να αντικαθίστανται οι ελαστικοί σωλήνες (μαρκούτσια) ανά διαστήματα ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους εν πλώ κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδίων.

 

Οι υδραυλικές μονάδες που καλούμαστε να παραδώσουμε, στην πλειοψηφία τους προορίζονται για βαριά μηχανήματα υψηλής ποιότητας και για χρήσεις σε πριβάλλοντα με δυσμενείς συνθήκες. Συνεπώς ο σωστός σχεδιασμός έχει μεγάλη σημασία ώστε η μονάδα να λειτουργήσει για όσο το δυνατό μεγαλύτερο διάστημα χωρίς προβλήματα.

Η μείωση του όγκου και η ελαχιστοποίηση των σωληνώσεων και συνδέσμων εξυπηρετούν το σκοπό αυτό καθώς μειώνονται οι κίνδυνοι διαρροών και εισαγωγής αέρα στο σύστημα με ζημιογόνες και κοστοβόρες συνέπειες. Χρησιμοποιούμε τους κατάλληλους συνδυασμούς βαλβίδων και βάσεων έδρασης, μπλόκ βαλβίδων και τάκους με ένθετες βαλβίδες ώστε οι κατασκευές μας να είναι όσο το δυνατό συμπαγείς και αξιόπιστες.

Κατόπιν ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος κατά τη συναρμολόγηση και εγκατάσταση με την ιδιαίτερη προσοχή στη σύσφιξη των συνδέσμων και κοχλιών και η χρήση των κατάλληλων ειδικών εργαλείων μας εξασφαλίζει οικονομίες σε κόστος και χρόνο καθώς συνήθως απαιτούνται ελάχιστες ή καθόλου βελτιώσεις στην πρώτη εκκίνηση.

2.

Σχεδίαση υδραυλικών συστημάτων

Σχεδιάζουμε τις υδραυλικές μονάδες σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την εφαρμογή του κάθε πελάτη.  Μελέτη εγκατάστασης και συνεχής τεχνική υποστήριξη απο τα πρώτα στάδια έως την εκκίνηση της υδραυλικής μονάδας στις εγκαταστάσεις σας.

3.

’Εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδόσεις


Εκπαιδευτικό υλικό στη τεχνολογία υδραυλικών συστημάτων
Η εταιρεία μας εκδίδει το ‘’Εγχειρίδιο Υδραυλικών Συστημάτων’’ στα Ελληνικά, με 16 κεφάλαια, ασκήσεις, παραρτήματα και τεχνικό ευρετήριο το οποίο διατίθεται απο τα γραφεία μας και απο επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια στην τεχνολογία των υδραυλικών συστημάτων και τα παρουσιάζουμε στο εργοστάσιο ή στα γραφεία σας.

Η διάρκεια του σεμιναρίου και το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων το επιλέγετε εσείς ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Η βασική δομή ενός γενικού σεμιναρίου έχει ως εξής:

 • Γενική θεωρία και περιγραφή των υδραυλικών συστημάτων. (Επαγωγικά και χωρίς τη χρήση μαθηματικών)
 • Ανάλυση κυκλωμάτων υδραυλικών συστημάτων.
 • Εντοπισμός βλαβών.
 • Συντήρηση συστημάτων.
 • Ανάλυση των υδραυλικών συστημάτων που λειτουργούν στο εργοστάσιό σας.
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις σε απορίες.
  Έντυπο υλικό και καταλόγους. (Συνοπτική περιγραφή στα Ελληνικά, κατάλογοι και σχέδια στα Αγγλικά).
Καλάθι αγορών
Scroll to Top