Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια στην τεχνολογία των υδραυλικών συστημάτων και τα παρουσιάζουμε στο εργοστάσιο ή στα γραφεία σας.

Η διάρκεια του σεμιναρίου και το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων το επιλέγετε εσείς ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Η βασική δομή ενός γενικού σεμιναρίου έχει ως εξής:

  1. Γενική θεωρία και περιγραφή των υδραυλικών συστημάτων. (Επαγωγικά και χωρίς τη χρήση μαθηματικών)
  2. Ανάλυση κυκλωμάτων υδραυλικών συστημάτων.
  3. Εντοπισμός βλαβών. Συντήρηση συστημάτων.
  4. Ανάλυση των υδραυλικών συστημάτων που λειτουργούν στο εργοστάσιό σας.
  5. Ερωτήσεις και απαντήσεις σε απορίες.
  6. Έντυπο υλικό και καταλόγους. (Συνοπτική περιγραφή στα Ελληνικά, κατάλογοι και σχέδια στα Αγγλικά).

Εκπαιδευτικό υλικό στη τεχνολογία υδραυλικών συστημάτων

Η εταιρεία μας εκδίδει το ‘’Εγχειρίδιο Υδραυλικών Συστημάτων’’ στα Ελληνικά, με 16 κεφάλαια, ασκήσεις, παραρτήματα και τεχνικό ευρετήριο το οποίο διατίθεται απο τα γραφεία μας και απο επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.